Sau khi xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn, ngày 6/3 UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023 gồm một số dự án đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng công cộng, hạ tầng giao thông, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sinh học, thương mại dịch vụ và đầu tư hạ tầng khu dân cư.

Trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai kêu gọi đầu tư vào 80 dự án, cụ thể: 56 dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở xã hội, 15 dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 4 dự án lĩnh vực du lịch, 2 dự án lĩnh vực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, 2 dự án lĩnh vực y tế, giáo dục và thể thao, 1 dự án lĩnh vực hạ tầng công cộng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, 80/80 dự án sử dụng đất có nguồn gốc rõ ràng phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, 28/80 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, 12/80 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, 39/80 dự án đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, 1 dự án kêu gọi đầu tư trong nước.

Đặc biệt, trong số 56 dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở xã hội có nhiều dự án có quy mô lớn, số vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng như: Khu đô thị Hiệp Hoà (thành phố Biên Hoà) có diện tích 293 ha, vốn đầu tư 54.600 tỷ đồng; chung cư nhà ở xã hội (thành phố Biên Hoà) có diện tích 2,8 ha, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng; dự án khu đô thị du lịch (phường Hoá An, thành phố Biên Hoà) có diện tích 296 ha; khu đô thị An Bình (phường An Bình, thành phố Biên Hoà) có diện tích 286 ha, nguồn vốn chưa xác định; khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ đường tỉnh 773 (huyện Xuân Lộc) có diện tích 103 ha, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng…

Để đảm bảo các dự án nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt đủ điều kiện để lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, xử lý phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/5000 tại vị trí dự án nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án thuộc danh mục UBND tỉnh kêu gọi đầu tư có thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do nhà nước đang quản lý, sử dụng hay không, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Sở Xây dựng rà soát các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đảm bảo dự án thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

Đối với các dự án khác đủ thông tin và căn cứ pháp lý để cập nhật và bổ sung nội dung về quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành…), nguồn gốc đất trong ranh giới các dự án kêu gọi đầu tư theo chuyên ngành quản lý và trên địa bàn cấp huyện do địa phương quản lý. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với các sở, ngành, địa phương hoàn chỉnh thông tin về quy hoạch và nguồn gốc đất để tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây