Đó là số liệu được nêu tại báo cáo số 66/BC-UBND ngày 28/4, do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu ký, nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng quý 1/2021 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo, trong quý I/2021 số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ là 2 vụ với số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện là 2 người.

Cũng trong quý I/2021, TP HCM có 12 đơn tố cáo về tham nhũng, hiện đã được thành phố giải quyết 10 đơn, tuy nhiên thông qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thì chưa phát hiện trường hợp nào có tham nhũng.

Số tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đều bằng tiền, đã được thu hồi, bồi thường là 1.147.071.940.360 đồng.

Đánh giá về tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng, trong quý I/2021, nội dung báo cáo cho biết, UBND TP HCM luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sach, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Một số cơ quan đơn vị chưa quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, chưa chủ động thực hiện kiểm tra, thanh tra phòng chống tham nhũng.

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại hạn chế, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức.

Việc xử lý hành chính đối với các hành vi, vi phạm khuyết điểm, được kết luận thanh tra nhưng chưa thực hiện nghiêm túc.

Tiến độ xử lý tin tố giác tội phạm và công tác điều tra, khởi tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm. Một số cơ quan đơn vị chưa quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, chưa chủ động thực hiện kiểm tra, thanh tra phòng chống tham nhũng.

Vì vậy, trong thời gian tới, TP HCM tập trung thực hiện khai thác các chương trình, kế hoạch của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: các dự án đầu tư lớn, trong điểm của Thành phố; công tác quản lý thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản, đấu thầu, môi trường; các dự án có nguồn vốn nhà nước, dự án BOT, BT, quản lý tài chính, tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước, cổ phần hoá doanh nghiệp…

Ngoài ra, Thành phố tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa, phát hiện sai phạm, tham nhũng và xử lý kịp thời theo quy định

Theo Nguyên Vũ/daidoanket.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây