(Doanhnghiepbiz) – CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, OTC: THA) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với lãi ròng giảm 21%, xuống còn hơn 4,820 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của THA. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của THA

Cụ thể, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán năm 2019 của Thaco lần lượt giảm nhẹ 4% và 2% so với năm trước, xuống còn gần 56,507 tỷ đồng và gần 46,639 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp của Thaco giảm 16%, ghi nhận gần 9,869 tỷ đồng.

Trong năm, chi phí tài chính của Thaco tăng 43%. Đặc biệt, chi phí lãi vay tăng mạnh 141%, lên gần hơn 1,675 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 35% và 11%.

Kết thúc năm 2019, Thaco ghi nhận lãi ròng giảm 21%, xuống chỉ còn hơn 4,820 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, các khoản phải thu của Thaco giảm nhẹ 3%, xuống hơn 16,918 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho lại tăng 25%, lên mức 34,770.5 tỷ đồng.

Thuyết minh hàng tồn kho cuối năm 2019 của Thaco. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 của Thaco

Trong đó, bất động sản tồn kho của Đại Quang Minh và HA Myanmar – công ty con của Tập đoàn chiếm 63% cơ cấu bất động sản tồn kho của Công ty.

Trong tháng 10/2019, CTCP Đầu tư Địa Ốc Đại Quang Minh (DQM), công ty con của Thaco đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu là 47.94% của CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land) từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) với số tiền là gần 2,778 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng tại ngày này, DQM cũng đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 52.06% của HAGL Land từ các cổ đông hiện hữu với số tiền là 2,863.2 tỷ đồng.

Theo đó, HA Land đã trở thành công ty con của Thaco kể từ ngày hoàn tất việc nhận chuyển nhượng với tổng số tiền là 5,641.1 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Công ty tại HA Land là 77.49%. Tại ngày mua, HAGL Land sở hữu một công ty con là Hoang Anh Gia Lai Myanmar Co., Ltd (HAGL Myanmar) toa lạc tại Myanmar, Công ty con này đang sở hữu quyền thuê đất dài hạn để xây dựng và phát triển các dự án bất động sản tại Myanmar.

Bất động sản tồn kho của Thaco 

Nguồn: Báo cáo tài chính hơp nhất năm 2019 của Thaco

Tại thời điểm này, Thaco cũng có khoản đầu tư tài chính dài hạn gấp 39 lần đầu năm, ghi nhận gần 2,642 tỷ đồng. Trong đó, Thaco đầu tư vào HA Agrico hơn 2,627 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 26.29%.

Khoản đầu tư tài chính của Thaco tính đến 31/12/2019

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của THA

Khoản nợ phải trả của Thaco cũng tăng 52%, lên hơn 67,496.5 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngân hàng đã vượt 40,000 tỷ đồng, tăng 62% so với đầu năm.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Thaco ghi nhận hơn 106,794 tỷ đồng, tăng 43% so với con số hồi đầu năm.

Tiên Tiên/FILI

>> Xem thêm: Hai mảng sáng tối trong bức tranh tài chính HAGL sau kiểm toán

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây