(Doanhnghiepbiz) – Để các quận, huyện thống nhất cách xử lý khi lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định rõ điều kiện được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

ke_hoach_su_dung_dat_kmfx

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các quận – huyện.

Cụ thể, UBND TP.HCM sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận – huyện xác định rõ điều kiện được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan nêu trên khẩn trương đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền để các quận – huyện thống nhất cách xử lý khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Đồng thời đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

Để thực hiện lập, thẩm định và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan này cũng được giao kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về lập, thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện, UBND các quận, huyện cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tách rõ danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đồng thời nêu rõ (văn bản pháp lý/văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án) có còn trong thời hạn thực hiện hay không; cập nhật tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án (nếu có); điều kiện và nguyên tắc xử lý khi đề nghị tiếp tục chuyển tiếp các dự án đã được ghi Kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xác định lại danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện có kế hoạch về nguồn vốn, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách; theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các dự án của các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để kịp thời xử lý các dự án chậm thực hiện thủ tục, chậm tiến độ sử dụng đất.

NĐT

Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 5

Góc nhìn Bất động sản: Khu Đông là ngôi sao đang lên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây