Nợ thuế lớn của TP. HCM chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản. Trong đó, đứng đầu là Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, Đức Khải nợ 441 tỷ đồng.
 

Theo báo cáo gửi Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngày 5/1/2021, Cục Thuế TP.HCM cho biết, tính đến 30/11/2020, nợ có khả năng thu trên địa bàn là 12.285 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm 31/12/2019.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP.HCM thu nợ thuế của năm 2019 chuyển sang năm 2020 được 5.303 tỷ đồng, đạt 69% số nợ 2019 chuyển sang.

Tổng số hồ sơ khoanh nợ đến 25/11/2020 là 57.933 lượt người nộp thuế, chiếm 22,6% số lượng người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ với số thuế đã khoanh là 3.155 tỷ đồng.

                            Khu căn hộ Ruby của Gamuda Land tại TP.HCM

Năm qua, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 73.974 quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ tương ứng là 49.475 tỷ đồng.

Xét về lĩnh vực nợ, theo Cục Thuế TP.HCM, nợ thuế lớn của thành phố này chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của các doanh nghiệp hoạt động bất động sản.

Trong đó, tổng số nợ tiền thuê mặt đất, mặt nước năm 2019 trên toàn thành phố là 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm trước.

Về khoản nợ tiền sử dụng đất, tổng nợ 1.022 tỷ đồng, giảm 3,86% so với năm trước.

Đối với tiền thuế TNDN của các doanh nghiệp bất động sản, tổng nợ 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước.

Trong đó, có 29 doanh nghiệp nợ thuế trên 5 tỷ đồng với tổng số tiền nợ thuế TNDN là 295 tỷ đồng, chiếm 90% nợ  thuế TNDN của các doanh nghiệp bất động sản.

Theo Cục Thuế TP. HCM, đứng đầu trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuế TNDN lớn nhất là Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng (tiền thuê đất 421 tỷ đồng, tiền chậm nộp 120 tỷ đồng).

Công ty CP Đức Khải nợ 441 tỷ đồng (tiền sử dụng đất 334 tỷ đồng, tiền chậm nộp 107 tỷ đồng).

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương này cũng có nợ thuế lớn, tổng nợ lên tới 400 tỷ đồng.

Theo Tuấn Nguyễn/Tiền Phong
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây