Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 về khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do Tổng cục Thuế ban hành.

Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN. Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn

Trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổng cục Thuế nhận được phản ánh vướng mắc thực thi. Ngày 01/7/2021, Tổng Cục thuế có Công văn 2393/TCT-DNNCN về việc khai thuế thu nhập cá nhân…

 

Theo đó, việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập được hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 và khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 thì: Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN; Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN.

Như vậy, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.Mặt khác, Công văn 2393/TCT-DNNCN cũng nêu rõ căn cứ theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – ,… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây