Chia cổ tức là vấn đề nóng của cổ đông Sacombank liên tiếp 3 mùa đại hội gần đây. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn trong giai đoạn tái cơ cấu. Chủ tịch Dương Công Minh kỳ vọng có thể chia cổ tức trong năm 2022-2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng nay, 23/4, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Dương Công Minh, tiếp tục trả lời chất vấn của cổ đông liên quan đến câu chuyện chia cổ tức. Cổ đông Sacombank đã chờ cổ tức nhiều năm qua.

Trả lời cổ đông, ông Dương Công Minh nói cũng muốn được chia cổ tức, nhưng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, phải chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Dự kiến việc tái cơ cấu theo đề án sẽ hoàn tất trong năm 2022. Khi Sacombank trở về trạng thái bình thường, sẽ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chia cổ tức.

“Hy vọng trong 2022 – 2023 có thể chia cổ tức cho cổ đông”, ông Minh nói.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Sacombank kỳ vọng có thể chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2022-2023. Ảnh: SCB

Chủ tịch Sacombank cũng cho biết năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngân hàng vẫn đảm bảo kinh doanh bền vững, đã tích cực thu hồi xử lý nợ xấu với doanh số hơn 15.000 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích hơn 5.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro, nâng tổng mức trích lập lũy kế hơn 12.000 tỷ đồng, nguồn lợi nhuận giữ lại trên 6.000 tỷ đồng.

Năm 2021 là kỷ niệm 30 năm hình thành phát triển Sacombank. Ban điều hành Sacombank tiếp tục xác định phương hướng chủ lực là tái cơ cấu hiệu quả hoạt động, tạo đột phá trong hoạt động ngân hàng số, hoàn thiện dự án quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu Basel II, phát triển quy mô, thị phần, nâng cao vị thế trên thị trường.

Năm nay, Sacombank dự kiến lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Tổng tài sản ngân hàng đạt 533.300 tỷ đồng. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng cùng tăng 9%, lần lượt đạt 485.500 tỷ đồng và 372.000 tỷ đồng. Nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Năm 2020, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế 3.339 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch đặt ra đầu năm.

Đến 31/12/2020, ngân hàng có tổng tài sản đạt 492.516 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Dư nợ tín dụng phù hợp với hạn mức tăng trưởng mà Ngân hàng Nhà nước cho phép, đạt 340.572 tỷ đồng, tăng 15%. Thị phần tín dụng trong toàn hệ thống tăng lên 3,6%. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,64%.

Sacombank đặt mục tiêu lãi 4.000 tỷ năm 2021, từng bước hoàn thiện tái cơ cấu. Ảnh: SCB

Ban điều hành cho biết trong năm 2020, ngân hàng đã cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi, phí hơn 8.300 tỷ đồng và triển khai 44.500 tỷ đồng các gói tín dụng ưu đãi dành cho cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước để chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Hiện tài sản tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu ngân hàng đã giảm 48% so với cuối 2016, chiếm 10% tổng tài sản, góp phần gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời từ 68% lên 85%.

Về kế hoạch tăng vốn, Ban điều hành cho biết nguồn lợi nhuận giữ lại đang ở mức hơn 6.400 tỷ đồng, Sacombank dự kiến sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ. Vấn đề này đang chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2021 dự kiến đạt 31.726 tỷ đồng, Trong đó, vốn điều lệ đạt 18.852 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đạt 9.696 tỷ đồng.

Báo cáo cổ đông, HĐQT Sacombank cho biết kế hoạch sử dụng 1.008 tỷ đồng để tăng tài sản cố định trong năm nay, bao gồm đầu tư phát triển mạng lưới, máy móc thiết bị, đầu tư phát triển công nghệ thông tin và Basel II và đầu tư hoạt động thẻ.

Còn lại 21.300 tỷ đồng sẽ được Ngân hàng đưa vào hoạt động kinh doanh sinh lời. Ngoài ra, Sacombank cũng dành 302 tỷ đồng bổ sung vốn cho Ngân hàng con tại Lào trong năm 2021.

Về lộ trình xử lý khoản nợ xấu 32,5% cổ phần Sacombank do nhóm nhà đầu tư liên quan ông Trầm Bê ủy quyền cho VAMC, ông Dương Công Minh cho biết khoản này sẽ được xử lý theo đề án tái cơ cấu, Thủ tướng cho phép thì sẽ đưa ra bán. Sacombank đang xin cơ chế mua lại khoản này, trả lại trái phiếu đặc biệt rồi bán đấu giá. Giá đấu khoảng 33.000 – 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 54% thị giá, hiện là 21.400 đồng/cổ phiều.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây