Coteccons xác nhận rằng các giao dịch của ông Nguyễn Bá Dương với các bên liên quan là Unicons và Ricons chưa được sự phê chuẩn của HĐQT/ĐHĐCĐ và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của công ty.

HĐQT công ty được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thực hiện nhanh chóng và quyết liệt các hành động. Theo đó chủ động khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ các công ty được đề cập trong công văn của UBCK mà còn các giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.

Công ty cho biết mới nhận được công văn số 7464 của Ủy ban Chứng khoán về việc vi phạm quy định về công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua. Phía công ty cũng bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật đó là Quy chế hoạt động của HĐQT. Điều lệ và quy chế quản trị công ty đã được cập nhật các nội dung thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong Nghị định 155/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. Những văn bản này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổ chức ngày 26/4.

Các vi phạm trên diễn ra từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn ban lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT CTD ông Nguyễn Bá Dương và cũng đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Unicons và Thành viên HĐQT Ricons. Theo công văn của UBCK, trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua. Đồng thời, trong báo cáo quản trị công ty năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, CTD không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

Công ty cũng xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan gồm thông tin về tất cả các bên liên quan đã được thu thập đầy đủ và tích hợp lên hệ thống nội bộ của công ty. Dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng quý, tất cả giao dịch sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống, nếu thuộc giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị chặn lại và phải được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT mới có thể thực hiện. Kể từ khi ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt thay đổi nhân sự quản trị, bổ sung thành viên HĐQT mới, HĐQT và ban điều hành công ty đã liên tục cập nhật, thay đổi và xây dựng bộ máy quản trị, điều hành chuyên nghiệp, kiên quyết loại trừ những nhân tốt gây mâu thuẫn quyền lợi với công ty. Việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự của công ty đã đi vào ổn định.

Theo Nguyễn Tường/bizreal.vn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây