(Doanhnghiepbiz) – Công ty The 8th Pte Ltd (gọi tắt là “The8th”) có trụ sở tại Singapore, là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons, đã yêu cầu bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Sỹ Công – Tổng giám đốc của Coteccons.

Ở hiên tại, The8th đang nắm giữ gần 8.26 triệu cổ phiếu Coteccons (Mã CK: CTD), tương đương 10.42% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Coteccons.

Được biết, The8th được thành lập từ tháng 6/2019, chỉ khoảng 2 tháng sau đó (tháng 8/2019) đã nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần 10.42% của Coteccons từ nhóm quỹ đầu tư Korea Investment Management.

Cơ cấu cổ đông của Coteccons. Nguồn: Vietstock tổng hợp

Yêu cầu nêu trên của The8th đã được gửi tới HĐQT Coteccons bằng văn bản. Trong văn bản này, The8th yêu cầu đưa thêm (bổ sung) vấn đề bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của cả hai ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Sỹ Công vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 30/6 tới đây.

Đồng thời chương trình họp ĐHĐCĐ có nội dung bổ sung theo yêu cầu của The8th phải được công bố công khai đến tất cả cổ đông và phải được đăng trên website của Coteccons theo quy định tại ĐIều lệ và Luật Doanh nghiệp vào trước ngày 15/6.

Thêm cổ đông lớn yêu cầu Chủ tịch và CEO Coteccons từ chức - Cung ...

Tiếp theo sau Kustocem, cổ đông lớn The8th yêu cầu bãi nhiệm tư cách là thành viên HĐQT của Chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương và CEO Nguyễn Sỹ Công. Ảnh: Internet

Công ty The8th cũng yêu cầu Chủ tịch HĐQT và Đại diện pháp luật của Coteccons mời đại diện các cơ quan thẩm quyền có liên quan bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM tới tham dự và giám sát cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để đảm bảo ĐHĐCĐ sẽ được tiến hành công bằng, minh bạch và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

“Đây là quyền của chúng tôi với tư cách là cổ đông nắm giữ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn sáu tháng liên tiếp hoặc dài hơn được quy định tại Điều 138.2 của Luật Doanh nghiệp và Điều 17.4 của Điều lệ Coteccons”, thông cáo viết.

Trước đó, Kustocem – một trong những cổ đông lớn của Coteccons đã gửi văn bản tới HĐQT Coteccons và Ban kiểm soát yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT rời khỏi chức vụ và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công từ chức.

Kusto hiện đang nắm giữ 18,23% số cổ phần Coteccons có quyền biểu quyết. Cùng với nhóm của mình (điển hình là Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công nắm 14,67% số cổ phần có quyền biểu quyết – đại diện theo pháp luật là ông Kebirov Ablakhat, cũng chính là đại diện pháp luật của Công ty Kusto Home), nhóm Kusto (hiện chiếm tỷ lệ sở hữu rất lớn) vào ngày 15/10/2019 đã gửi yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, nhằm bãi miễn tư cách thành viên HĐQT của Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công.

Cổ đông Kusto yêu cầu ĐHĐCĐ bất thường để cổ đông Coteccons có thể biểu quyết bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons liên quan tới các vấn đề về xung đột lợi ích, các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các giao dịch giữa Coteccons và các công ty còn lại trong Coteccons Group từ thời điểm năm 2017.

Đại diện Kustocem khẳng định đây không phải là sự mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông mà là mâu thuẫn giữa tất cả các cổ đông và đội ngũ quản lý cấp cao hiện tại của Coteccons, những người không hành động vì lợi ích cao nhất của Coteccons. Việc tiếp tục trao quyền quản lý cho đội ngũ quản lý cao cấp hiện tại của Coteccons là một rủi ro sống còn và có thể phá hủy tất cả giá trị cổ đông.

Quốc Trị

Đâu là tâm điểm xung đột giữa cổ đông Kusto và nhóm điều hành Coteccons?

Logo Ricons không còn Coteccons Group

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây